• EL?FE B?R? ÇIKMA TEKL?F? ED?YOR ama elif red ediyor sonra orospu oluyor

EL?FE B?R? ÇIKMA TEKL?F? ED?YOR ama elif red ediyor sonra orospu oluyor

bugün asl?nda arday? kabul edicekti benim sayemde red etti ben olmasm ne yapacan lan slk aptallar? kabulmu ediceksin mahvederim seni